Nhiều người cho rằng, nếu như có trong tay Hàn Tín thì Thục Hán có thể đánh bại Tào Ngụy, liệu đây có phải sự thật.

Trong thời gian trở lại đây, những người đọc yêu mến Tam Quốc Diễn Nghĩa và sự thật lịch sử của giai đoạn này cho rằng: Sau khi Quan Vũ thất thủ, dường như không còn nhiều tướng lĩnh Thục Hán có thể tự mình đứng vững, Gia Cát Lượng phải đích thân ra trận nhưng kết quả mang lại đều vô ích.

Nếu thay Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín, Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ? Câu trả lời này sẽ khiến nhiều người sốc - Ảnh 1.

Tài năng quân sự của Quan Vũ và Gia Cát Lượng, theo Sohu đều không thể so với Hàn Tín – một trong Hán Sơ Tam Kiệt. Nếu có Hàn Tín thì Thục Hán liệu có thể thống nhất được thiên hạ như đã từng làm một lần với Lưu Bang? Thực chất, theo Sohu, tình hình thời Tam Quốc khác rất nhiều với những năm cuối của nhà Tần. Thời kỳ đó, rất nhiều thế lực cát cứ chiếm giữ các khu vực lãnh thổ khác nhau, trong khi ở thời kỳ Tam Quốc, phía Bắc là của một mình nhà Ngụy. Hàn Tín có thể chiến đấu từ từ để giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ, nhưng với Lưu Bị và Lưu Thiện sau này thì Hàn Tín nếu còn sống sẽ phải đối mặt với toàn bộ lực lượng phương Bắc.

Nếu thay Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín, Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ? Câu trả lời này sẽ khiến nhiều người sốc - Ảnh 2.

Hàn Tín và Gia Cát Lượng là những danh nhân trong lịch sử Trung Quốc. Và xét về tài năng quân sự thì Hàn Tín xuất sắc hơn cả. Không chỉ trong thời nhà Hán mà ngay cả trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc, ông cũng là một vị tướng tài ba bậc nhất. Khả năng quân sự của Gia Cát Lượng chủ yếu thể hiện ở việc bình định nội loạn. Nhưng trong 6 lần Bắc phạt, gần như Gia Cát Lượng không có một thành tựu nào đáng kể.

Khi so sánh về tài năng quân sự của Hàn Tín và Gia Cát Lượng thì nhiều người cho rằng Hàn Tín có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ như “đi chơi”. Tuy nhiên, sự thật thì không như thế. Tất nhiên, lịch sử không có “nếu”, nhưng ngay cả khi có Hàn Tín trong bối cảnh Tam Quốc thì cũng khó có thể giúp Thục Hán giành được thiên hạ.

Nếu thay Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín, Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ? Câu trả lời này sẽ khiến nhiều người sốc - Ảnh 3.

Hơn nữa, Hàn Tín 80% không có khả năng xử lý mâu thuẫn phe phái phức tạp trong nội bộ Thục Hán. Đối với các công việc nội bộ như cải thiện luật lệ và quy định và phát triển kinh tế, ít nhất Hàn Tín chưa bao giờ thể hiện khả năng bình định về nội chính của mình. Vì vậy, theo Sohu việc thay thế Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín không thể giúp cho Thục Hán có được thiên hạ, thậm chí có khi còn… tệ hơn. 


https://gamek.vn/neu-thay-gia-cat-luong-bang-han-tin-thuc-han-co-the-thong-nhat-thien-ha-cau-tra-loi-nay-se-khien-nhieu-nguoi-soc-20220416175153743.chn

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; }
.btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; }
.btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; }
a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align:left; }
.btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active { background: #aaa; }