Dù chỉ mới là lần thứ hai tham dự kỳ đại hội nhưng Esports Việt Nam đã đem đến những điều đặc biệt.

SEA Games 31 là lần thứ hai Thể thao điện tử xuất hiện trong các hạng mục thi đấu. Tranh tài tại kỳ đại hội, các đội tuyển Esports mang đến nhiều điểm đặc biệt:

Infographic: Đội tuyển Esports nổi bần bật trong hàng ngũ đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đây là kỳ đại hội mà người hâm mộ của Thể thao Điện tử đang rất trông đợi, sẵn sàng cổ vũ tất cả các đội tuyển của Việt Nam.

https://gamek.vn/infographic-doi-tuyen-esports-noi-ban-bat-trong-hang-ngu-doan-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-31-20220510075943746.chn

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; }
.btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; }
.btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; }
a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align:left; }
.btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active { background: #aaa; }