Thành tích ấn tượng của Esports Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Thể thao Điện tử có 8 bộ môn với 10 nội dung thi đấu, chung cuộc đóng góp 4 HCV, 3 HCB trong bảng tổng sắp của đoàn Thể thao Việt Nam.

Infographic: Esports Việt Nam thắng lớn, ra sức “gặt vàng” trong lần thứ 2 tranh tài tại SEA Games - Ảnh 1.

https://gamek.vn/infographic-esports-viet-nam-thang-lon-ra-suc-gat-vang-trong-lan-thu-2-tranh-tai-tai-sea-games-20220524120017798.chn

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; }
.btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; }
.btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; }
a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align:left; }
.btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active { background: #aaa; }