Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn, trong đó có nêu người dùng smartphone sẽ bị phạt nếu không cài các ứng dụng này.

Mới đây, theo hướng dẫn của Bộ Y tế về các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 mới của Bộ Y tế ban hành, người dùng điện thoại di động thông minh sẽ bị phạt nếu không cài các ứng dụng phòng chống dịch bệnh. Trên Fanpage Thời sự VTV (có dấu tích xanh) đã đăng tải nội dung như sau:

Các ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm có: Ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration), tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI.

Người dùng smartphone chú ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt - Ảnh 1.


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân có smartphone cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR Code. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth.

Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có smartphone phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.

Người dân cũng cần dùng mã QR Code được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để khai báo y tế và chịu trách nhiệm về những thông tin mình khai báo. Khi đến các địa điểm cần khai báo y tế, người dân có thể dùng điện thoại quét mã QR Code tại điểm đó.

Người dùng smartphone chú ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt - Ảnh 2.


Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVID-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn./.” – Trích nguyên văn. (Nguồn: Thời sự VTV).

Như vậy có thể thấy, việc cài ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc là cần thiết trên smartphone, đây cũng là hành động giúp bảo vệ chính người dùng cũng như những người xung quanh mình.

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; }
.btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; }
.btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; }
a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align:left; }
.btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active { background: #aaa; }