Đâu mới là nơi cất giấu tiền hoàn hảo nhất?

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 1.

Rất nhiều cô vợ “đã xem”.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 2.

Tinh vi đấy, nhưng với cái lỗ bé xíu này thì bao nhiêu cho đủ?

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 3.

Cây vợt đập ruồi “đắt giá”.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 4.

Mặt trái của việc giấu quỹ đen kỹ quá.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 5.

Đó là quên luôn mình đã giấu nó ở đâu.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 6.

Lưu ý cần nhớ trước khi giấu quỹ đen đó là chống chỉ định với những anh chồng “não cá vàng”.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 7.

Pha giấu tiền khá cồng kềnh.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 8.

Thảo nào dạo này nhiều người chuyển qua chơi cây cảnh.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 9.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 10.

Giấu tiền vào thú bông, cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời.

 Những chiêu giấu quỹ đen out trình khiến các chị vợ phải lắc đầu chào thua - Ảnh 11.

Lý do những ông chồng bỗng siêng năng nhận trách nhiệm giặt đồ.

.link-source-wrapper:hover .link-source-detail { display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 { display: block; color: #333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg { position: relative; top: 1px; }
.btn-copy-link-source2 { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; }
.btn-copy-link-source { display: block; color: rgba(255,255,255,0.8); margin-left: 20px; font: normal 10px/11px Arial; cursor: pointer; float: right; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.8); border-radius: 4px; padding: 1px 6px; top: -2px; position: relative; }
a.link-source-full { border: 1px solid #fff; padding: 2px 6px; border-radius: 6px; text-align:left; }
.btn-copy-link-source.disable { opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active { background: #aaa; }