Tồn tại một thập kỷ, những trò chơi này sẽ đón sinh nhật thứ 10 vào năm 2022

Mặc dù có vẻ như những trò chơi này mới lên kệ ngày hôm qua