Thêm một đường dây mua bán dữ liệu người Việt, lên tới 1300GB “nhạy cảm” và nghiêm trọng hơn cả vụ 17GB

Sau vụ 17GB dữ liệu bị đem bán trên diễn đàn hacker thì mới đây,