Bị nữ game thủ Lửa Chùa chê nhảm nhí, nhưng Among Us vừa làm được một điều mà Free Fire chỉ biết ước

Tuy bị người chơi Lửa Chùa chê bai là nhảm nhí và trẻ con nhưng