Không cần “tâm hồn nức nở”, nữ sinh Hà Nội vẫn khiến 500 anh em rụng tim vì “max cute” và nụ cười tỏa nắng

Dịu dàng và trong veo, Khánh Linh chứng minh rằng chẳng cần 3 vòng bốc