Giang Hồ Tu Tiên “độc bá” làng game, mang đến một thời đại Ảo Hóa Võ Lâm vừa quen vừa lạ

Cánh cổng Tam Giới khai mở, Tiên – Ma tràn vào bờ cõi, Võ Lâm