Gần 1000 bài dự thi sau 24h, sự kiện “Tú Cầu Nhân Duyên” của Thiên Ngoại Giang Hồ thiết lập kỷ lục chưa từng có

Cơn sốt Thiên Ngoại Giang Hồ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi tiếp