Free Fire tiếp tục thể hiện “sức nóng” với Sát Thủ Hỏa Ấn, cho phép người chơi trải nghiệm Leap of Faith ngay trong game

Thông qua dự án Sát Thủ Hỏa Ấn, sức nóng “vô đối” của Free Fire