Đỉnh cao game vũ đạo thời trang PC thuộc về Audition, còn thống lĩnh thị trường mobile chắc hẳn là Au 2 rồi

Au 2 là kết tinh của những gì tinh túy nhất, chất lượng nhất của