Nghịch Mệnh Sư: Đừng “mơ” đến việc build tướng này nếu bạn không phải là một game thủ “đầu có sạn”

Để khai thông sức mạnh của Bạch Khởi trong Nghịch Mệnh Sư, cần nhiều hơn