Công khai báo giá cho một đêm mặn nồng với các nữ streamer, sự tôn trọng nghề nghiệp bị hạ thấp!

Nhiều mức giá “gạ tình” được đưa ra, các nữ streamer thì ức chế trong