Nghiện game chính là bệnh tâm thần?

WHO từng tuyên bố sẽ bổ sung chứng rối loạn chơi game là một chứng