Nổi lên từ sớm, các streamer gạo cội vẫn “giữ chân” fan thành công, bí quyết nói thì dễ nhưng làm là cả quá trình!

Các streamer thế hệ mới có thể “học lỏm”, áp dụng những điều phù hợp