17/10 game thủ làm gì? Chờ gì mà không đến offline Tru Tiên 3D cùng nam ca sĩ Quân AP!

Cuối tuần này, game thủ Tru Tiên 3D đã có lịch gì chưa? Dù có