Phát triển ứng dụng điện thoại di động – thị trường tiềm năng triệu đô và bài toán hạ tầng công nghệ

Việt Nam thời gian tới đây có thể sẽ chứng kiến thêm sự xuất hiện