Đếm ngược 10 tiếng kết thúc sự kiện “chơi free” Naraka: Bladepoint, tiết kiệm 30% khi mua trước ngày 26/2

Hôm nay là ngày cuối cùng trong sự kiện Free Weekend – cho chơi thử