Bất chấp dịch bệnh, sinh viên vẫn ăn mặc “kì quái” như thế này để đi dự lễ tốt nghiệp

Dù vẫn đang trong mùa dịch bệnh, song điều này không thể ngăn những sinh