Tổ chức giải đấu Thể thao Điện tử cho người cao tuổi: Công bằng với đam mê!

Tham gia một giải đấu Esports nhưng tuyển thủ là người cao tuổi, hoạt động