“Chàng trai vàng” ngày nào tắm trong tiền và gái xinh, giờ tay trắng, bị “bồ đá” chỉ biết nhìn lên kêu trời và thốt lên đúng bốn chữ

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ đến chàng trai này, từng một thời nổi như