Trận Công Thành Chiến kinh điển bậc nhất 15 năm võ lâm vừa mới diễn ra, thắng thua chỉ định đoạt bằng giây

Ngạo Thế và Thiên Hạ đã tạo nên một trong những trận thư hùng đỉnh