“Làng TikTok” Việt chứng kiến biến căng giữa Long Chun và Cô Gái Có Râu xung quanh câu chuyện 1 tỷ

Mới đây, TikTok Việt chứng kiến một drama giữa Long Chun và Cô Gái Có