Ấn tượng với khả năng hit-run né chiêu, vừa bắn vừa chạy “không động tác thừa” của Tuyệt Kiếm Cổ Phong: Rất ít game mobile làm được

Là một trong số những yếu tố khiến nhiều VIP làng game ưng ý bậc