Combo tướng mới Justina Gu quá OP, 500 anh em: Lướt 4 lần liên tiếp, stun bá đạo, PK mà… chóng mặt

Có mối quan hệ mật thiết với Viper Ning, bộ kỹ năng của Justina Gu