Ngày cuối cùng của 2021, cộng đồng game thủ quyết tâm “tận diệt DDD” bằng game 18+ Việt hóa

Dù đã là ngày cuối cùng của tháng 12 song không có nghĩa là DDD