Cụ bà vét sạch tiền tiết kiệm để “tha-thu” 90% cơ thể, bất ngờ “khởi nghiệp” thành công, 1 vốn 10 lời!

Bỏ gần tỷ đồng xăm kín người, cụ bà cho biết tự tin hơn so