Trải nghiệm Mu Vinh Dự – Gameplay đậm chất cày cuốc, tính năng huyền thoại

Về gameplay, MU: Vinh Dự áp dụng cơ chế chiến đấu “3 hệ trong 1”,