DingTalk là ứng dụng gì mà khiến giới trẻ Trung Quốc đua nhau đánh giá 1 sao trên các app store?

DingTalk có lẽ là một trong số rất ít những ứng dụng bị chê bai