Đối thủ của Among Us, tựa game khiến Độ Mixi, Dũng CT mê mẩn tung thiết kế bên trong nhân vật cực kỳ “creepy”

Trước Among Us, tựa game này từng khiến cho cả Độ Mixi và Dũng CT