Nhìn lại dấu ấn thị trường game tại Đông Nam Á 6 tháng đầu năm: Sắc “xanh” giữa đại dịch

Thông qua những con số biết nói, có thể thấy khu vực này đang có