Sao Nhập Ngũ 2022: Độ Mixi – Duy Khánh “dính nhau như sam”, đàn em cũng chỉ biết “cười ná thở”

Độ Mixi và Duy Khánh thường xuyên bắt cặp cùng nhau trong các nhiệm vụ