“Nhập vai Ma Thần, PK hỗn chiến” cùng Elly Trần tại Thiên Khởi Chi Môn từ 10:00 ngày 01/9

Như vậy, sau 3 ngày thử nghiệm thuận lợi, 10:00 sáng ngày 01/9, Thiên Khởi