Elon Musk vừa “thở” một câu, giấc mộng mua VGA của game thủ Việt vừa chớm nở đã tan tành mây khói

Có vẻ như, giấc mơ mua VGA của game thủ Việt đã tan vỡ khi