Facebook cho rằng mình bị oan khi khẳng định “chúng tôi không bao giờ nghe lén người dùng”

Mới đây, Facebook đã cho biết chưa bao giờ nghe lén cuộc trò chuyện của