Facebook chính thức có hành động ép buộc người dùng phải sử dụng phiên bản mới, không ai có thể “thoát”

Như vậy, với thông báo chính thức này, Facebook sắp khai tử phiên bản cũ,