Bạn đã biết gì về game giải đố The Everlasting Regret do Tencent Games phát hành?

The Everlasting Regret là một trò chơi trải nghiệm giải đố trên iOS và Android