Tống – Liêu ngày nào cũng “choảng nhau, khiêu khích” khiến Viễn Chinh Mobile nóng như lửa, thậm chí hẹn kèo solo cực căng

Viễn Chinh Mobile đúng là vẽ ra chiến trường Tống – Liêu rực lửa, không