Đánh giá SAMURAI SHODOWN VNG: Combo skills có lũy thừa cấp “n” từ 13 ô kỹ năng phối hợp tùy ý

Khiến làng game phải chú ý ngay từ lúc có thông tin rò rỉ rằng