Genshin Impact – Nghịch Mệnh Sư: 2 game TOP Trending đến từ đất nước tỷ dân, đập tan định kiến 10 năm của game thủ Việt

Giữa một rừng game giống nhau, Genshin Impact cùng Nghịch Mệnh Sư đứng yên cũng