Gartic.io – Giải pháp thay thế hoàn hảo cho Scribble It! trên điện thoại

Vẽ và đoán, quá đơn giản và dễ dàng để một tựa game có thể