Đừng vội tin, đây mới là mức giá thực sự của iPhone 12 cho thấy sự “lươn lẹo” và hút máu của Apple?

Nếu ai nghĩ rằng giá của iPhone 12 là “ngon ăn” thì chắc sẽ phải