Sức nặng từ áp lực KPI, các nữ streamer trưng diện phong cách “lạnh phổi” bất chấp thời tiết giá lạnh

Chỉ vì để hoàn thành KPI, “câu kéo” được nhiều donate, các nữ streamer không