Bạn có nhớ? Năm ngoái game thủ này đã gặp cảnh tượng chỉ 1/100 triệu người có cơ hội nhìn thấy khi đợi thính

Còn nhớ năm ngoái, một game thủ đã rất may mắn khi nhìn thấy cảnh