Khoe thành tích gói bánh chưng nhưng bị “soi” một điểm, Xoài Non đáp trả cực khéo léo

Bị ý kiến chuyện gói bánh chưng nhưng lại làm móng, Xoài Non đáp trả