Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ update phiên bản mới, kết hợp cùng bộ anime kinh điển “Tiểu đầu bếp cung đình”

Theo đó, 3 chế độ chơi mới: Thần Bếp So Tài, Kinh Doanh Tửu Gia,