Cạn lời ý thức trẻ trâu, game thủ Lửa Chùa phá tan tành Google Dịch thành như thế này đây

Có lẽ chính những thành phần như thế này khiến cho cộng đồng mạng luôn