Không phải GTA V, đây mới là phiên bản GTA có điểm đánh giá cao nhất lịch sử, thậm chí lập kỷ lục “thế giới”

Dù GTA V được đánh giá là một trong những phiên bản hay nhất nhưng